Skip links

Хялбар сонголт

Платформын тоогоор төлөх боломжтой

Эхний үндсэн платформ

49'500₮ /сард

Үндсэн үнэ 67'000₮ /сард

Бүх чадварууд үнэгүй

Удирдахад хялбар

Хэрэглэгчийн тоо хязгааргүй

ChatShop / Төлбөр хүлээн авах

Нэмэлт платформ бүрт

30'000₮ /сард

Бүх чадварууд үнэгүй

Удирдахад хялбар

Хэрэглэгчийн тоо хязгааргүй

ChatShop / Төлбөр хүлээн авах

API холболт

200'000₮ /сард

Бүр төрлийн систем холбох болмжтой

Бүх үйлдэл удирдах боломжтой

Google Cloud

Эхний үндсэн платформ

504'900₮ /жилд

Таны хэмнэлт 136'800₮

Бүх чадварууд үнэгүй

Удирдахад хялбар

Хэрэглэгчийн тоо хязгааргүй

ChatShop / Төлбөр хүлээн авах

Нэмэлт платформ бүрт

306'000₮ /жилд

Таны хэмнэлт 54'000₮

Бүх чадварууд үнэгүй

Удирдахад хялбар

Хэрэглэгчийн тоо хязгааргүй

ChatShop / Төлбөр хүлээн авах

API холболт

200'000₮ /сард

Бүр төрлийн систем холбох болмжтой

Бүх үйлдэл удирдах боломжтой

Google Cloud

Нэмэлт үйлчилгээ авах бол бидэнтэй холбогдоорой

Систем хөгжүүлэлт, холболт, суурилуулалт​, угсралт